Projektbeskrivning

Samarbete under flera år med olika och varierande uppdrag. Varierande kursgård med många olika aktiviteter som skall passa både till äldre samt ungdomar.