Projektbeskrivning

I ett fortsatt uppdrag gjordes här de tre andra matsalarna med ett önskemål av elever
att känslan skall vara i lugna toner och ha bekväma sittplatser.