Projektbeskrivning

I en del av matsalen satt vi upp ljudabsorbenter på väggar för att skapa en tystare avdelning.
Tapet med lugnare motiv och en behaglig färgsättning.