Inredningsuppdrag

Detalj jobbar noggrant med sina uppdrag och med ett stort engagemang, det är nog den vanligaste referensmeningen när det gäller oss.

Målsättningen är att våra kunder skall känna sig väl omhändertagen och nöjd till att den sista finishen är satt.

Uppdragen är aldrig lika den andra. Därför är det är viktigt för oss att göra en ordentlig behovsanalys innan vi ätter igång ett projekt, allt för att kunden skall känna sig nöjd och belåten med presentationen.

Vid ett antagande av ett uppdrag tar vi oss all den tid som krävs för att den skall bli så full matad med detaljer som möjligt. Det är viktigt för oss att kunden får så pass god presentation så han/hon kan se hur resultatet blir när det är färdigt.

Vi jobbar i olika faser där ni som kund väljer efter att godtagit första presentationen om ni vill fortsätta med produkt specifikationer eller ej. Vi har goda erfarenheter vad gäller logistik och uppföljning.

  • Ett inredningsuppdrag kan variera allt från en färgsättning till nyckelfärdiga hus där allt skall ingå.
  • Vi ser varje uppdrag med nya ögon och har ständiga uppföljningars möten så allt blir till kundens belåtenhet.
  • Alla uppdrag skall följa en röd tråd där allt i minsta detalj är genomtänkt